Thursday, June 1, 2017

Share Social Bookmarking Sites List 2017 [HighPR & Dofollow]


THỦ THUẬT SEO

Bài liên quan

Tiệp tục chủ đề SEO, mình xin chia sẽ cho các bạn Social Bookmarking Sites List 2017 dofollow để backlink hiệu quả Trước khi đi vào So...

Tiệp tục chủ đề SEO, mình xin chia sẽ cho các bạn Social Bookmarking Sites List 2017 dofollow để backlink hiệu quảTrước khi đi vào Social Bookmarking Sites List 2017 dofollow chúng ta cần phải hiểu nó như thế nào

Social Bookmarking là gì?

Các bạn chỉ cần hiểu nôm na là web đánh dấu nội dung web, nó cung là trang để mình đi link, ở bên nước ngoài họ dùng chủ yểu là cái này, nó có đô Trust rất cao backlink rất chất lượng, có những site là link dofollow lẫn trang chủ và cả link bài viết. hôm này mình sẽ không dạy các bạn cách đi link Social Bookmarking, chủ đề này mình sẽ viết một bài riêng về nó. Mà share cho các bạn list Social Bookmarking chất lượng

Social Bookmarking Sites List 2017 dofollow  for backlink

List site lâu đời

http://software.ipt.pw/new/
http://systems.ipt.pw/
http://security.ipt.pw/
http://internet.ipt.pw/
http://web-design.ipt.pw/new/
http://web-development.ipt.pw/new/
http://shopping.ipt.pw/
http://autos.ipt.pw/new/
http://website-promotion.ipt.pw/
http://beauty-products.ipt.pw/new/
http://clothing.ipt.pw/
http://consumer-electronics.ipt.pw/new/
https://www.ipistis.com/high-pr-dofollow-social-bookmarking-sites-list/
http://education.ipt.pw/new/
http://crafts.ipt.pw/
http://entertainment.ipt.pw/
http://food.ipt.pw/
http://general-merchandise.ipt.pw/
http://gifts.ipt.pw/
http://home-and-garden.ipt.pw/
http://music.ipt.pw/
http://office-products.ipt.pw/
http://outdoor-recreation.ipt.pw/
http://photography.ipt.pw/new/
http://toys-and-games.ipt.pw/
http://resumes-and-portfolios.ipt.pw/new/
http://recruitment-and-staffing.ipt.pw/new/
http://job-search.ipt.pw/new/
http://careers.ipt.pw/new/
http://employment.ipt.pw/new/
http://electronics-and-electrical.ipt.pw/new/
http://education-and-training.ipt.pw/
http://mystery-shopping.ipt.pw/new/
http://customer-support.ipt.pw/
http://call-centers.ipt.pw/
http://self-employment.ipt.pw/
http://small-business.ipt.pw/new/
http://business-plans.ipt.pw/new/
http://finance.ipt.pw/new/
http://home-office.ipt.pw/new/
http://business.ipt.pw/v
http://accounting.ipt.pw/new/
http://business-to-business.ipt.pw/
http://news.ipt.pw/

List 2016

http://insurance.ipt.pw/submit/
http://mortgage.ipt.pw/submit/
http://classes.ipt.pw/submit/
http://treatments.ipt.pw/submit/
http://cars.ipt.pw/submit/
http://mobiles.ipt.pw/submit/
http://media.ipt.pw/submit/
http://updates.ipt.pw/submit/
http://experts.ipt.pw/submit/
http://astrology.ipt.pw/submit/
http://colleges.ipt.pw/submit/
http://universities.ipt.pw/submit/
http://consultants.ipt.pw/submit/
http://events.ipt.pw/submit/
http://instruments.ipt.pw/submit/
http://advices.ipt.pw/submit/
http://blogs.ipt.pw/submit/
http://programs.ipt.pw/submit/
http://technology.ipt.pw/submit/
http://reviews.ipt.pw/submit/
http://shoppings.ipt.pw/submit/
http://travelers.ipt.pw/submit/
http://remedies.ipt.pw/submit/
http://tips.ipt.pw/submit/
http://ticks.ipt.pw/submit/
http://web-promotion.ipt.pw/submit/
http://digital-marketing.ipt.pw/submit/
http://hospitality.ipt.pw/submit/
http://suppliers.ipt.pw/submit/
http://traders.ipt.pw/submit/
http://hotels.ipt.pw/submit/
http://franchises.ipt.pw/submit/
http://projects.ipt.pw/submit/
http://property.ipt.pw/submit/
http://products.ipt.pw/submit/
http://vehicles.ipt.pw/submit/
http://support-services.ipt.pw/submit/
http://celebrations.ipt.pw/submit/
http://festivals.ipt.pw/submit/
http://politics.ipt.pw/submit/
http://christmas.ipt.pw/submit/
http://party.ipt.pw/submit/
http://business.ipt.pw/submit/
http://autos.ipt.pw/submit/
http://mental-health.ipt.pw/submit/
http://security.ipt.pw/submit/
http://publishers.ipt.pw/submit/
http://jewelry.ipt.pw/submit/
http://international-taxation.ipt.pw/submit/
http://child-health.ipt.pw/submit/
http://training-and-safety.ipt.pw/submit/
http://business-and-society.ipt.pw/submit/
http://sports.ipt.pw/submit/
http://library-services.ipt.pw/submit/
http://weight-loss.ipt.pw/submit/
http://flowers.ipt.pw/submit/
http://clothing.ipt.pw/submit/
http://online-teaching.ipt.pw/submit/
http://merchant-account-services.ipt.pw/submit/
http://home-office.ipt.pw/submit/
http://job-search.ipt.pw/submit/
http://small-business.ipt.pw/submit/
http://car-sharing.ipt.pw/submit/
http://retail-trade.ipt.pw/submit/
http://strategy.ipt.pw/submit/
http://human-resources.ipt.pw/submit/
http://market-research.ipt.pw/submit/
http://web-design.ipt.pw/submit/
http://shopping.ipt.pw/submit/
http://crafts.ipt.pw/submit/
http://furniture.ipt.pw/submit/
http://music.ipt.pw/submit/
http://mystery-shopping.ipt.pw/submit/
http://accounting.ipt.pw/submit/
http://news.ipt.pw/submit/
http://investigation.ipt.pw/submit/
http://services.ipt.pw/submit/
http://trade-lead-portals.ipt.pw/submit/
http://fitness.ipt.pw/submit/
http://software.ipt.pw/submit/
http://internet-marketing.ipt.pw/submit/
http://beauty-products.ipt.pw/submit/
http://entertainment.ipt.pw/submit/
http://gifts.ipt.pw/submit/
http://recruitment-and-staffing.ipt.pw/submit/
http://business-to-business.ipt.pw/submit/
http://energy-and-environment.ipt.pw/submit/
http://legal-information.ipt.pw/submit/
http://compensation-and-benefits.ipt.pw/submit/
http://payroll-services.ipt.pw/submit/
http://consulting.ipt.pw/submit/
http://records-research.ipt.pw/submit/
http://customer-service.ipt.pw/submit/
http://finance.ipt.pw/submit/
http://computer-science.ipt.pw/submit/
http://hardware.ipt.pw/submit/
http://education-and-training.ipt.pw/submit/
http://cooperatives.ipt.pw/submit/
http://careers.ipt.pw/submit/
http://consumer-electronics.ipt.pw/submit/
http://website-promotion.ipt.pw/submit/
http://general-merchandise.ipt.pw/submit/
http://systems.ipt.pw/submit/
http://home-and-garden.ipt.pw/submit/
http://call-centers.ipt.pw/submit/
http://outsourcing.ipt.pw/submit/
http://agriculture-and-forestry.ipt.pw/submit/
http://recruiting-and-retention.ipt.pw/submit/
http://information-brokers.ipt.pw/submit/
http://import-and-export.ipt.pw/submit/
http://photography.ipt.pw/submit/
http://employment.ipt.pw/submit/
http://resumes-and-portfolios.ipt.pw/submit/
http://financial-services.ipt.pw/submit/
http://housing.ipt.pw/submit/
http://government-agencies.ipt.pw/submit/
http://arts-and-entertainment.ipt.pw/submit/
http://medicine.ipt.pw/submit/
http://tools.ipt.pw/submit/
http://computers.ipt.pw/submit/
http://self-employment.ipt.pw/submit/
http://customer-support.ipt.pw/submit/
http://translation.ipt.pw/submit/
http://outdoor-recreation.ipt.pw/submit/
http://office-products.ipt.pw/submit/
http://toys-and-games.ipt.pw/submit/
http://labor-relations.ipt.pw/submit/
http://information-services.ipt.pw/submit/
http://business-plans.ipt.pw/submit/
http://outplacement.ipt.pw/submit/
http://constructions.ipt.pw/submit/
http://telecommunications.ipt.pw/submit/
http://education.ipt.pw/submit/
http://technology-vendors.ipt.pw/submit/
http://food.ipt.pw/submit/
http://internet.ipt.pw/submit/

Trên đây là Social Bookmarking Sites List 2017 dofollow để backlink hiệu qua co các bạn tham khảo.Chúc các bạn thành công!Biểu tượng cảm xúc ( Copy và dán xuống phần Comment )
Hãy Comment Những Gì Bạn Chưa Hiểu Hay Đơn Giản Là Để góp phần Tạo Động Lực Cho Tác Giả
• Không SPAM bạn nhé!
EmoticonEmoticon