Thursday, May 11, 2017

Code tiện ích bài đăng phổ biến trong bloger đẹp chi tiết


THỦ THUẬT SEO

Bài liên quan

Bạn muốn hiển thị bài đăng phổ biến trên widget blogspot ấn tương, nhưng bạn không biết code cho nó như thế nào vậy thì hôm nay tôi sẽ hướ...Bạn muốn hiển thị bài đăng phổ biến trên widget blogspot ấn tương, nhưng bạn không biết code cho nó như thế nào vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết code cho phần bài đang phổ biến đẹp mắt nhé


Làm thế nào để Thêm Widgets Bài viết Phổ biến: 


Đầu tiên bạn Đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn rồi chuyển đến Giao diện => Thêm tiện ích =>  Bài đăng phổ biến

Đặt tiện ích bài đăng phổ biến như bên dưới hình ảnh
Tiếp theo bạn vào Chủ đề => Chỉnh sửa HTML => Ctrl + f tìm </head> thế này này nhéCopy và dán đoạn CSS dưới đây vào đằng sau the </head>

<style type="text/css">
/************************ Name= Popular Posts* Credit = MD Jillur Rahman* Website = www.codiblog.com* License = Attribution CC BY***********************/ .PopularPosts .item-thumbnail {
margin-bottom: 0;
-webkit-box-shadow: 0 0 9px rgba(0,0,0,0.4) inset;
-moz-box-shadow: 0 0 9px rgba(0,0,0,0.4) inset;
box-shadow: 0 0 9px rgba(0,0,0,0.4) inset;
-webkit-border-radius: 50%;
-moz-border-radius: 50%;
border-radius: 50%;
margin-right: 10px;
} .PopularPosts ul li img {
height: 50px;
padding-right: 0;
width: 50px;
background: #333;
-webkit-border-radius: 50%;
-moz-border-radius: 50%;
border-radius: 50%;
} .PopularPosts .widget-content ul li {
background: #00aeef;
} .PopularPosts .widget-content ul li+li {
margin: 0 10px 0 0;
-webkit-transition: all 0.4s ease;
-moz-transition: all 0.4s ease;
transition: all 0.4s ease;
} .PopularPosts .widget-content ul li+li+li {
margin: 0 20px 0 0;
} .PopularPosts .widget-content ul li+li+li+li {
margin: 0 30px 0 0;
} .PopularPosts .widget-content ul li+li+li+li+li {
margin: 0 40px 0 0;
} .PopularPosts .widget-content ul li:hover {
-webkit-opacity: 0.8;
-moz-opacity: 0.8;
opacity: 0.8;
} .PopularPosts .widget-content ul li:nth-child(2n+1) {
background: #222;
} .PopularPosts ul li a {
color: #fff;
font-family: Arial,serif;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
line-height: 20px;
padding: 12px;
display: block;
}
</style>
Lưu lại mẫu và xem thành quả. Chúc các bạn thành côngBiểu tượng cảm xúc ( Copy và dán xuống phần Comment )
Hãy Comment Những Gì Bạn Chưa Hiểu Hay Đơn Giản Là Để góp phần Tạo Động Lực Cho Tác Giả
• Không SPAM bạn nhé!
EmoticonEmoticon